top of page

Kryssning på Göta Kanal

Med M/S Kung Sverker får du uppleva en guidad tur längs den vackraste delen av Göta kanal. Under resan som tar 5 timmar, slussar vi 12 gånger. Vi passerar kulturhistoriska områden såsom Baltzar von Platens grav, Motala Ström, Charlottenborgs Slott samt Motala Verkstads gamla fabriksområde.

 

Det var här som den svenska industriella revolutionen startade. Så småningom närmar vi oss slusstrappan i Borenshult, som är kanalens brantaste och som består av 5 sammankopplade slussar med en total höjdskillnad på mer än 15 meter. Det är en spektakulär syn. Efter slussningen befinner vi oss på den vackra sjön Boren. Här kommer vi att passera Birgittas Udde och slottet Ulfåsa innan vi når fram till Borensberg där vi gör ett stopp på ca 40 min innan vi återvänder till Motala.

Vi lämnar hamnen i Motala och slussar direkt in i Göta Kanals östra sektion. Slussens namn är Föreningen, och vi tror att den heter så därför att den sägs förena östra och västra sektionerna av kanalen, men det kan också vara så att namnet syftar på den union som Sverige hade med Norge vid tidpunkten för Göta Kanals byggande. Det praktiska syftet med Föreningen är, att man ska kunna reglera vattennivån i den kanalsträcka som ligger framför oss, och nivåskillnaden är oftast mycket liten, knappast märkbar.

Efter passagen av tvenne broar återfinner vi strax Greve Baltzar von Platens grav, som ligger på den norra kanalbanken. Historiska fakta och myter om förspelet till kanalbyggnationen ges, samt presenteras naturligtvis Baltzar von Platen, liksom de män, kvinnor och barn, som var honom behjälpliga med byggandet.

Till höger om oss har vi Motala Ström, som har ett någorlunda parallellt förlopp med kanalen. Vi ser också Charlottenborgs Slott, som byggdes av generalen och greven Levenhaupt på 1600-talet.

Efter passagen av Charlottenborgsbron närmar vi oss Motala Verkstads gamla område. Göta Kanal fick ju aldrig riktigt den betydelse som von Platen avsåg, men byggandet i sig självt blev ju faktiskt inledningen till den svenska industriella revolutionen. Motala Verkstad har kallats Den Svenska Verkstadsindustrins Vagga. Teknisk chef vid verkstaden var under många år i mitten av 1800-talet Otto Carlsund, och vi återfinner Carlsunds Monument på den södra kanalbanken. Vi passerar rakt genom verkstadsområdet och finner en hel del genuin och pittoresk bebyggelse runtomkring och i samband med det samma. Vi närmar oss nu slusstrappan i Borenshult, som består av 5 stycken sammankopplade slussar. Den totala höjdskillnaden här är 15,3 meter d.v.s. drygt 3 meter i varje sluss, vilken gör dem till kanalens brantaste slusstrappa.

SPEKTAKULÄRT!

Kanal turen från Motala till slussarna i Borenshult tar en knapp timma, sedan tar nedslussningen ca 20 minuter. Därefter befinner vi oss på sjön Boren. Lunchen serveras över sjön i båda rikningarna. Man kan alltså välja om man vill äta den första eller andra sittningen. Passagen av sjön tar ca 50 minuter, och från sjön ser man bl.a. Birgittas Udde med ruiner av det gamla Ulfåsa, som under närmare 30 år var bostad åt Heliga Birgitta. Vi ser naturligtvis även det nyare slottet Ulfåsa, som är ursprungsdaterat i slutet av 1500-talet.

Vi närmar oss Borensberg där vi gör ett kort stopp. Numera kanske mest känt för sitt läge just vid Göta Kanal. Omvända resan bjuder naturligtvis på samma attraktioner, även om slussningen i "uppförsbacke" av de flesta upplevs som mer dramatiskt och spännande. Borensberg till Motala avslutas också med en liten sväng i det inre av Motalaviken, varvid den s.k. Platens Punkt besökes och presenteras. Baltzar von Platen var ju en man med många olika professioner. Kanalbyggare förstås men även sjöofficer, lantbrukare, parlamentariker, vice kung i Norge och Stadsplanerare! Von Platen är ansvarig för stadsplanen i Motala, och vid detta planerande utgick han från denna punkt, som i dag markeras med ett konstverk och en hög fontän.

Resan Borensberg-Motala tar normalt lite drygt 2 timmar 

bottom of page